Pet najvažnijih hrvatskih glagoljičkih spomenika
pet najvažnijih hrvatskih glagoljičkih spomenika

1. Bašćanska ploča

Bašćanska ploča iz oko godine 1100.


Bašćanska ploča je prvi poznati spomenik u kojem je ime nekog hrvatskog kralja zapisano hrvatskim jezikom.

2. Istarski razvod, 1275.-1395.


Istarski razvod
, najstariji poznati međunarodno-pravni diplomatički dokument pisan hrvatskim jezikom

4. Prva hrvatska tiskana knjiga (inkunabula) iz godine 1483.


Prva hrvatska tiskana knjiga, objavljena godine 1483.

Znameniti kolofon (završna bilješka) o dovršetku prvotiska 22. veljače 1483.

5. Prva hrvatska tiskana početnica za djecu iz godine 1527.


Naslovna stranica prve hrvatske tiskane početnice za djecu iz godine 1527.
Tiskana je u Veneciji kod Andrea Torresanija.


Posljednja stranica početnice s kolofonom (završnom bilješkom), 
lijevo hrvatskom glagoljicom, a desno latinicom na latinskom.

Opis početnice pogledajte u [Tandarić]