Tablica hrvatske glagoljice prema Jurju Slovincu, pisanoj oko 1400. u Francuskoj.
Juraj Sovinac: Istud alphabetum est chrawaticum (Ovo pismo je hrvatsko).
Glagoljički font koji se koristi u ovoj tablici izradio je Filip Cvitić.